[Cá cược bóng đá Nền tảng đầu tư] – Xem xét lùi lộ trình ‘siết’ tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

Ngân hàng Nhà nước xem xét lùi lộ trình ‘siết’ tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn.

Có thể lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn thêm 6 tháng hoặc 1 năm /// Ảnh: Ngọc Thắng

Có thể lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn thêm 6 tháng hoặc 1 năm – Ảnh: Ngọc Thắng

Có thể lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn thêm 6 tháng hoặc 1 năm

Ảnh: Ngọc Thắng
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo về việc xem xét lùi lộ trình “siết” tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng hỗ trợ tốt hơn đối với khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19.
Cụ thể, theo nội dung chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, để giảm chi phí vốn và triển khai lãi suất ưu đãi cho khách hàng, các ngân hàng cần tiếp tục duy trì tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn trong cơ cấu huy động vốn.
Do vậy, việc giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn từ mức 40% về 37% kể từ ngày 1.10.2020 theo lộ trình tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN có thể dẫn đến phương án cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng gặp khó khăn.
Từ đó, cơ quan này xem xét lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn theo 2 phương án. Phương án 1 là lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ này thêm 6 tháng. Cụ thể, từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 31.3.2021 là 40%; từ 1.4.2021 đến hết ngày 31.3.2022 còn 37%; từ ngày 1.4.2022 đến hết ngày 31.3.2023 còn 34%; từ ngày 1.4.2023 còn 30%.
Phương án 2 là lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ này thêm 1 năm với lộ trình từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021 là 40%; từ ngày 1.10.2021 đến hết ngày 30.9.2022 còn 37%; từ ngày 1.10.2022 đến hết ngày 30.9.2023 còn 34%; từ ngày 1.10.2023 còn 30%.

Sòng bạc uy tín nhấtGold Digger